xDokumenty:

Všeobecné podmienky k službe internet VZP2018 Pdf

Ochrana osobných údajov / GDPR / platné od 25.05.2018 Pdf

Technické špecifikácie rozhraní pre poskytovanie elektronických komunikačných služieb Pdf

Cenník internetového pripojenia a služieb - tarifa. Pdf
## VZDIALENÁ PODPORA ##